witamy na naszej stronie

Firma Karaska jest największym w Polsce producentem wysokiej jakości podłoży torfowych, substratów torfowych, torfu ogrodowego oraz wyrobów torfo pochodnych. Produkty firmy docierają zarówno na rynek krajowy, jak i do takich krajów jak: Łotwa, Estonia, Szwajcaria. Firma Karaska dysponuje najnowocześniejszymi liniami produkcyjnymi, których technologie oparto na zachodnich rozwiązaniach. Wszystkie procesy technologiczne przebiegające w firmie są kontrolowane przez specjalistyczne systemy, co pozwala na uzyskanie najwyższej jakości wyrobów torfowych. Nasz torf dostarczamy w workach lub luzem w zależności od zamówienia.

Rezerwat Torfowy "Karaska"

Głównym celem rezerwatu jest ochrona i zabezpieczenie fragmentu jednego z największych w Polsce torfowisk wysokich z typowo dla niego i dobrze zachowaną roślinnością i fauną. Torfowisko Karaska jest największym na terenie Nizin środkowopolskich torfowiskiem wysokim i jednym z największych torfowisk wysokich w Polsce. Na obszarze torfowiska występują rzadkie i ginące w Polsce naturalne zbiorowiska roślin torfowiskowych, np. mszary wysokie i przejściowe. Wśród fauny i flory torfowiskowej Karaski znajdziemy podlegające ochronie prawnej następujące gatunki roślin i zwierząt: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca strunowa, turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna, torfowiec czerwony, cietrzew, żuraw, derkacz, kszyk, pustułka. Torfowisko jest także ostoją dużych ssaków takich jak: łoś, dzik, sarna. Ponadto złoże torfowe posiada unikalną wartość naukową jako archiwum przyrody. Poszczególne warstwy torfowiska rejestrują informacje o różnych przemianach jakie miały miejsce od początku powstania do dnia dzisiejszego.

O firmie Karaska

O sukcesie firmy stanowią nie tylko doskonałe wyroby zgodne z oczekiwaniami konsumentów. to także oddany zespół profesjonalistów, którzy swoja praca przyczynili się do obecnej pozycji firmy na rynku.

Tags


torf, ziemia kwiatowa, substraty, podłoża, ziemia ogrodowa, torf w workach, ziemia w workach, torf kwaśny, torf odkwaszony, podłoże pod trawniki, hurtownia w Łomiankach, ziemia do ogródu

Original Design by Free CSS Templates